“Vi är mer svenska än irakier – låt oss stanna!”

Efter att ha varit på flykt sedan 2002 och de senaste 4 åren bott och gått i skola i Sverige, ska Cristian, 18, och Masarra, 15, deporteras till ett Irak de knappt minns. Läs, skriv under uppropet och sprid!

http://cristianochmasarra.blogspot.se/